Persondata og samtykkePersondata og samtykke

Som zoneterapeut har jeg journalføringspligt. Det vil sige at jeg behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger om dig. Du kan læse om hvad det betyder her under:


Ved 1. behandling noterer jeg hvad formålet med behandlingerne er og hvilke symptomer du beskriver og evt. årsager, samt andet som er relevant for behandlingerne (feks. tidligere sygdomme og oplevelser relateret på årsagerne). Jeg noterer hvilken behandlingplan jeg følger. Ved efterfølgende behandlinger noterer jeg udviklingen og resultaterne som følge af behandlingerne.

Jeg opbevarer ligeledes dit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og personnummer, hvis dette er blevet oplyst. I tilfælde af at du kan få tilskud til Sygeforsikringen Danmark eller gøre brug af din sundhedsforsikring, videresender jeg elektronisk dit navn og personnummer, samt prisen du har betalt for behandlingen til Sygeforsikringen Danmark og til dit pensionsselskab.


Jeg benytter et godkendt booking system - terapeutbooking.


Du skal som klient give mig samtykkeerklæring ved 1. behandling. Den har jeg klar til dig når du kommer. Jeg opbevarer din erklæring i en mappe i et aflåst skab, samt elektronisk. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Jeg opbevarer journaler i 5 år, hvorefter de bortskaffes/slettes i tilfælde af du ikke længere er klient hos mig.


Herunder kan du læse dine rettigheder som registreret.


Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder og de vigtigste rettigheder er:

  • retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt)
  • retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtspligt)
  • retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til at berigtigelse)
  • retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt)
  • retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes direkte til markedsføring
  • retten til at gøre indsigelser (feks klage til Datatilsynet)
  • retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)